Երկաստիճան ծրագրեր

Ի՞նչ է երկաստիճան ծրագիրը:

Երկակի աստիճանի ծրագրում հնարավոր է միանգամից ուսումնասիրել երկու տարբեր կրթական հաստատությունների կողմից առաջարկվող երկու ակադեմիական ոլորտ և ստանալ երկու առանձին դիպլոմ։

Որո՞նք են երկաստիճան ծրագրի առավելությունները:

Համագործակցություն ձեռք բերելով արտասահմանյան Բուհերի հետ՝ կարող եք իրակացանել երկակի աստիճանի ծրագրեր։

Ի՞նչ հնարավորություններ է տալիս երկաստիճան ծրագիրը դիմորդին:

Կրթության ավարտին դուք կստանաք 2 որակավորում։

Ծրագրեր