Միջին դպրոց

Ի՞նչ է միջին դպրոցը

Միջին դպրոցը կամուրջ է հանդիսանում տարրական և ավագ դպրոցների միջև:

Որքա՞ն է միջին դպրոցի տևողությունը

Կախված երկրից և ուսումնական ծրագրից միջին դպրոցում ուսումը սովորաբար տևում է երեքից հինգ տարի (5-րդից 9-րդ դասարան):

Ո՞վ կարող է դիմել

Տարրական դպրոցն ավարտելուց հետո կարող եք դիմել միջին դպրոց: Կախված դպրոցի ընդունելության գործընթացից և պահանջներից՝ հնարավոր է նաև անհրաժեշտ լինի հանձնել քննություններ:

Որո՞նք են միջին դպրոցի հիմնական առարկաները

Կախված երկրից և ուսումնական ծրագրից՝ միջին դպրոցի հիմնական առարկաներն են․

 • գիտություններ,
 • մաթեմատիկա,
 • լեզուներ,
 • պատմություն,
 • աշխարհագրություն։

Ի՞նչ ուսումնական ծրագրեր կան միջին դպրոցում

Միջին դպրոցի ազգային և միջազգային ուսումնական ծրագրերն են.

 • ԱՄՆ-ի ուսումնական ծրագիր,
 • Քեմբրիջի գնահատման միջազգային կրթություն,
 • Անգլերենի միջազգային ուսումնական ծրագիր,
 • Միջազգային բակալավրիատ,
 • Միջազգային միջին դպրոցի ուսումնական ծրագիր,
 • Միջնակարգ կրթության միջազգային ընդհանուր վկայական (IGCSE):

Ծրագրեր