Փոխանակման ծրագրեր

Ի՞նչ է փոխանակման ծրագիրը:

Փոխանակման ծրագրի միջոցով ավագ դպրոցում կամ համալսարանում սովորող ուսանողները հնարավորություն են ստանում իրենց ուսումնառության մի հատվածը անցկացնել գործընկեր դպրոցում կամ համալսարանում։

Որքա՞ն է տևողությունը:

Փոխանակման ծրագրի տևողությունը կարող է լինել մեկ կիսամյակից մինչև 1 տարի։

Որո՞նք են փոխանակման ծրագիրն մասնակցելու անհրաժեշտ պայմանները:

Ընտրությունը կատարվում է 2 կրթական հաստատությունների կողմից՝ առավելություն է տրվում գերազանց առաջադիմությամբ ուսանողներին։

Որո՞նք են փոխանակման ծրագրի առավելությունները:

Փոխանակման ծրագրերը օգնում են ուսանողներին հաստատել միջմշակութային կապեր, փոխել ապրելու և սովորելու պայմանները, ինչպես նաև կատարելագործել լեզվի իմացությունը: