Ֆիզիկական դաստիրակություն և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի բակալավրի ծրագիր Հայաստանում