Ֆիզիկական դաստիրակության և սպորտային մարզումների մագիստրատուրայի ծարգիր Հայաստանում