Ֆիզիկական դաստիարակության և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի մագիստրատուրայի ծրագիր Հայաստանում