Քիմիական ճարտարագիտության մագիստրատուրայի աստիճան Օրեգոնում