ՏՏ և համակարգչային գիտելիքների առցանց ծրագիր Անգլիայում