Շրջակա միջավայրի, երկրի և ռեսուրսների բակալավրի միջազգային առաջին կուրսի ծրագիր