Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության մագիստրատոսական ծրագիր Հայաստանում