Միջազգային հարաբերություններ և Զարգացման հեռանկարներ բակալավրի աստիճան Լիտվայում