Միջազգային կառավարման մագիստրատուրայի աստիճան Լիտվայում