Միջազգային թվային մարքեթինգի մագիստրատուրայի առցանց ծրագիր Անգլիայից