Միջազգային բիզնեսի կառավարման բակալավրի աստիճան Լիտվայում