Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների բակալավրի միջազգային առաջին կուրսի ծրագիր Վանկուվերում