Հանրային հաղորդակցության և հանրային հարաբերությունների մագիստրատուրայի ծրագիր Լեհաստանում