«Կինեմատոգրաֆիա» մագիստրատուրայի աստիճան Ֆրանսիայում