Կառավարման ոլորտում բակալավրիատի ծրագիր Հայաստանում