Հաղորդակցության, հումանիտար գիտությունների և տեխնոլոգիայի բակալավրի միջազգային առաջին կուրսի ծրագիր Վանկուվերում