Իրավաբանության և Հոգեբանության Բակալավր առցանց ծրագիր Անգլիայից