Բնապահպանության և բնօգտագործման ոլորտում մագիստրատուրայի ծրագիր Հայաստանում