Նեյրոֆիզիոլոգիայի և տոքսինոլոգիայի մագիստրատուրսայի ծրագիր Հայաստանում