Բիզնեսի, ՏՏ-ի, արհեստական բանականության, շինարարության և առողջապահության կառավարման բակալավրի աստիճան Անգլիայից