Բժշկական բնագավառում համալսարանական ընդունելության միջազգային թեստի նախապատրաստական դասընթաց Իտալիայում