Գիտության բակալավրի միջազգային առաջին կուրսի ծրագիր