«Քաղաքացիական ճարտարագիտության» բակալավրի ծրագիր Դուբայում