«Մեխանիկական ճարտարագիտություն» բակալավրի աստիճան Դուբայում