Առողջապահական գիտությունների բակալավրի միջազգային առաջին կուրսի ծրագիր Վանկուվերում