Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրայի՝ կինեզիոլոգիայի բակալավրի ծրագիր Հայաստանում