Մագիստրատուրա

Ի՞նչ է մագիստրոսական աստիճանը:

Մագիստրոսական աստիճանը ակադեմիական աստիճան է, որը տրվում է ուսանողին բակալավրի կոչում ունենալուց հետո:

Որքա՞ն է մագիստրոսական աստիճանի տևողությունը:

Կախված երկրից և համալսարանից՝ մագիստրատուրայում ուսումը կարող է տևել 2-3 տարի:

Ո՞րն է մագիստրոսական ծրագրին դիմելու նպատակը:

Մագիստրոսական ծրագրին դիմելու նպատակը մասնագիտական խորը և հիմնովին գիտելիք ստանալն է:

Ի՞նչ ուղղություններ է ներառում մագիստրատուրան:

Մագիստրատուրայի ուղղությունները բազմազան են:

Որո՞նք են մագիստրատուրա ընդունվելու անհրաժեշտ պայմանները:

Կախված երկրից և համալսարանից ՝ մագիստրատուրա ընդունվելու համար անհրաժեշտ է ունենալ համալսարանի կողմից ընդունելության համար պահանջվող փաստաթղթերը։
Հարկ ենք համարում առանձնացնել հատկապես միջազգային քննությունների պահանջը, այն է՝ լեզվի միջազգային քննություն՝ TOEFL, IELTS և այլն , մաթեմատիկայի միջազգային քննություն՝ GRE, GMAT և այլն։ Կան համալսարաններ, որ առաջարկում են իրենց կողմից ներկայացված քննություններ։

Ծրագրեր